Neįmanomas traktorių pervežimas? Klystate!

Traktorių pervežimas, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų, kitokių negabaritinių krovinių pargabenimas į mūsų šalį gali būti ir visai be rūpesčių. Nepraėjo dar nei šimtas metų po to, kai buvo sukurtas pirmasis traktorius, padėjęs apdirbti didesnius žemės plotus per mažesnį laiką, o siloso ir šienainio rulonai, Lietuvoje atsiradę prieš maždaug dešimt metų, jau spėjo pakeisti paprastą šieną. Traktorių, kombainų, kultivatorių, sėjamųjų prireikia nudirbant įvairiausius žemės ūkio darbus. Dėl nutraukto finansavimo naujai žemės ūkio technikai įsigyti, daugelis ūkininkų atsigręžė į naudotos technikos pardavėjus.  Tačiau kaip tokius negabaritinius krovinius parsivežti į Lietuvą? Traktorių pervežimui reikalinga speciali technika, įveikianti tūkstančius kilometrų, leidimai bei profesionalūs vairuotojai. Visa tai – negabaritinius krovinius gabenančių įmonių rūpesčiai, susidūrus su tokia problema verta kreiptis tik į kokybiškas paslaugas teikiančias įmones.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Žemės ūkio ministerija ir registro tvarkymo įstaigos – valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir savivaldybės.Žemės ūkio technika registruojama pagal šias taisykles: traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabos registruojamos pagal registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D – 384. Pagal šias taisykles registruojami traktoriai, savaeigės žemės ūkio mašinos (savaeigiai javų, cukrinių runkelių ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat savaeigės šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai), savaeigės mašinos (ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, vikšriniai buldozeriai, keturračiai motociklai ir kitos savaeigės mašinos), priekabos ir puspriekabės, cisterninės priekabos, srutvežiai, prikabinamos platformos. Įsigyti minėti mechanizmai turi būti įregistruojami, perregistruojami, neatsižvelgiant į jų techninę būklę, per 1 mėnesį.

Siekiant, kad eksploatuojama žemės ūkio technika nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, visai įregistruotai technikai turi būti atliktos techninės apžiūros. Jos atliekamos kas dveji metai, išskyrus naują techniką. Pristatomų techninei apžiūrai mašinų techninė būklė turi atitikti „Techninius reikalavimus eksplotuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms“, kelių eismo taisyklių, įmonių gamintojų instrukcijų ir sertifikatų reikalavimus, užtikrinti darbų saugą ir aplinkos apsaugą. Apžiūrai pristatoma technika turi būti švari ir tvarkinga. Kiekviename traktoriuje turi būti pirmos medicininės pagalbos rinkinys, gesintuvas ir avarinio sustojimo ženklas. Visos mašinos tikrinamos jas užvedus ir išbandžius. Tikrinamas variklio, vairo mechanizmo, stabdžių, apšvietimo ir signalizacijos sistemų darbas.

Leave a Reply