Langai – namo akys. Ar juos saugome?

Langai – tai ilgalaikė investicija su ilgamete garantija, tad labai svarbu, kad jie būtų sandarūs, taupytų šilumą ir saugotų nuo pašalinių garsų.

Medinius langus žmonės renkasi dėl natūralumo, saugumo ir šiluminių savybių. Me­di­niai lan­gai puikiai su­lai­ko na­muo­se ši­lu­mą, yra eko­lo­giš­ki ir il­gaam­žiai. Nors yra maž­daug 10-20 proc. bran­ges­ni už plas­ti­ki­nius, bet jų eksp­loa­ta­ci­jos sa­vy­bės per­ne­lyg ne­sis­ki­ria. Pa­gal ši­lu­mos su­lai­ky­mą (nes tai priklauso nuo stiklo paketo, o ne nuo lango rėmo), il­gaam­žiš­ku­mą plas­ti­ki­niai ir me­di­niai lan­gai yra ly­gia­ver­čiai. Mediniai langai neleidžia susidaryti šalčio slenksčiams rėmuose. Me­di­nį lan­go rė­mą kas pen­ke­rius – septynerius me­tus rei­kia at­nau­jin­ti (nors ko­ky­biš­ki kli­juo­to me­džio lan­gų rė­mai lai­ko bent 10 me­tų), o kelis kartus per me­tus – nu­va­ly­ti spe­cia­liu skys­čiu ir iš­tep­ti ap­sau­gi­ne prie­mo­ne. Jei atsirado medinio lango mechaninių pažeidimų, būtina iškart užsiimti langų remontu Kaune, kad neįsimestų drėgmė. Tinkamai prižiūrimi mediniai langai tarnauja daugelį dešimtmečių, su­lai­ko na­muo­se ši­lu­mą, yra eko­lo­giš­ki ir il­gaam­žiai

Kadangi langai, durys – ilgalaikiai, tad ir rinktis juos reikėtų atsakingai, nors iš karto pažiūrėjus kokybės nustatyti nepavyks. Taigi šeimininkams derėtų pasidomėti ne tik gaminio charakteristika, langų reguliavimo galimybėmis, bet ir gamintojo patikimumu. Norėdami įsigyti tik kokybiškus langus, reikalaukite iš juos statančios įmonės darbo brėžinių ir naudojamų medžiagų specifikacijos bei raštiškos garantijos. Iš įmonės, statančios jums langus ar duris, reikalaukite produkcijos atitikties sertifikato, kuris yra išduodamas Statybos produkcijos sertifikavimo centre. O atestuotų įmonių sąrašą galima rasti Statybos produktų sertifikavimo centro tinklalapyje.

Jei jūsų namuose suplanuota net keletas balkonų ar didesnio ploto langų, vertėtų gerokai pasvarstyti dėl jų medžiagos, nes bū­tent plas­ti­ki­nės balkono durys grei­čiau iš­kryps­ta ir ima su­nkiau da­ri­nė­tis. Tuomet tikrai neišsiversite be langų reguliavimo.

Klysta tie, kas renkasi pigiausius langus, nes tokiu atveju galima įsigyti daug jų trūkumų. Specialistai tvirtina, kad geros kokybės langai negali būti pigūs. Net ir šiek tiek daugiau sumokėjus už pačius langus, išvengsite ne tik dažno langų remonto Kaune, bet ir greit tai atsipirks sutaupant šilumos sąnaudas.

Tačiau vis dėlto, jei jūsų namuose dar – seno tipo medinių langų stiklai, namus apsaugoti nuo šilumos išgaravimo galite pasirūpinę langų reguliavimu bei juose įtaisydami skaidrią plėvelę. Norint tai padaryti, reikia atsukti medinį lango rėmą, pritvirtinti arba priklijuoti skaidrią plėvelę ir vėl jį susukti. Skaidrią plėvelę galima įsigyti specializuotose statybinių medžiagų parduotuvėse.

 

Leave a Reply