Geodeziniai matavimai būtini darbai, kai atliekama statyba

 

Geodeziniai matavimai            Geodezija tai yra seniausias fundamentalus ir  tikslusis mokslas, kuris analizuoja žemę ir jos fizikinius laukus. Geodeziniai matavimai yra atliekami  topografinių-geodezinių darbų metu.  Geodezinių matavimų  principas yra  fizikiniai  reiškiniai, kurie slypi  geodezinių reiškinių pagrinde.  Kai yra  atliekamas  geodezinis matavimas yra naudojamas ne vienas principas, tai  yra realizuojami  įvairiausi reiškiniai, optiniai, optiniai-mechaniniai, optiniai-elektriniai, elektro-magnetiniai, palydoviniai  ir kiti.  Geodezinių matavimų nauda priklauso nuo to  kokio  tikslumo rezultatus jūs gausite.  Matavimai  gali  būti kiekybiniai ir kokybiniai tam, kad būtų išanalizuojama žemė, atskiri jos fragmentai tam, kad  būtų gaunama  daugiau  informacijos, kai yra sprendžiami įvairūs geodezijos  ir inžinerijos klausimai, kai yra  atliekami  topografiniai matavimai.  Bet kuris  matavimas gali pateikti  ilgio liniją, išmatuotą kampą, bei  padidintą vietos plotą, kokybiška  pusė yra nustatoma pagal tai kokie rezultatai yra gaunami. Rodmenys, kurie yra gaunami, kai yra atliekami geodeziniai  darbai gali  būti klasifikuojami į neišmatuojamus ir išmatuojamus. Pirmuoju  atveju visi duomenys  yra gaunami juos palyginant su  matavimo  vienetu. Pavyzdžiui, stačiakampio plotis  gali  būti matuojamas tiesiogiai pagal jos puses.  Jei matavimai  yra atliekami naudojant vienos klasės prietaisus, naudojant tą pačią  metodiką, vienodomis sąlygomis, taip pat  atliekant stebėjimus tokiu atveju matavimai gali būti  vienodo tikslumo.  Jei yra  nesilaikoma nors vieno iš paminėtų sąlygų, tokiu atveju rezultatai nebus vienodo tikslumo. Tikslių rezultatų pavyzdžiai gali būti vienodų linijų išmatavimas, kurios yra lygios  viena kitai, kai nepakinta  aplinkos sąlygos ir matavimai yra atliekami naudojant tas pačias priemones, naudojant tas pačias matavimo programas.

Kai yra atliekamas linijos  matavimas pasikeis aplinkos  temperatūra, drėgnumas, slėgis tai atitinkamai gali  suteikti  galimybę gauti netikslius  rezultatus  bendroje  matavimų grupėje, kadangi pakitus sąlygoms  gali pasikeisti ir  matavimo prietaiso rodmenys, bei šviesos  spindulio atmosferoje savybės.  Kai yra  atliekami geodeziniai matavimai yra gaunama pagrindinė  informacija, kuri  yra klasifikuojama į tam tikras  grupes, pavyzdžiui  pagal paskirtį, pagal  tikslumą,  pagal apimtį, pagal gaunamos informacijos savybes, pagal  gautos informacijos   prigimtį, bei priklausomai nuo to kokie matavimo rezultatai yra gaunami.  Pagal savo paskirtį geodeziniai matavimai gali būti kampiniai, linijiniai,  kai yra matuojamas aukštis, taip pat gali  būti koordinatiniai matavimai, tokiu  atveju  yra matuojamos  koordinatės.  Ir paskutinioji  matavimų  rūšis yra, kai matuojamas sunkio  jėgos  pagreitėjimas.  Pagrindinių  geodezijos mokslo  užduočių sprendimas ir praktika yra susijusi su matavimais ir įvairiais  geometriniais  veiksniais, kurie yra žemės paviršiuje arba ant  kartografinės  medžiagos plano.  Kai yra matuojami  atskiri  fizikiniai  dydžiai, pavyzdžiui kampai, linijos ir kito duomenys, jie  atitinkamai yra išreiškiami duomenimis, kurie  nurodo matavimo rezultatus  ir dydžius.  Tokiu  būdu, geodeziniai matavimai  yra atliekami naudojant  specialias  technikos priemones, kurios  turi  atitinkamas programas.

Geodeziniai darbai yra atliekami statybose, kai reikia  sukurti planus, žemėlapius ir profilius, kurie padės  atlikti statybos darbus. Tam, kad būtų  atliekamas bet kurio pastato projektavimas yra būtina sudaryti vietovės planą, kuriame bus  nurodyti visi duomenys, pavyzdžiui  vietovės kontūras, keliai, vandens telkiniai, dirva  ir gruntas.  Dar vienas tokių darbų etapas  yra  geodezinių  rezultatų monitoringas, kai yra kontroliuojami  faktiniai  konstrukcijos duomenys, tiek  horizontalūs, tiek ir vertikalūs, bei taip pat faktiniai konstrukcijos  dydžiai. Geodeziniai matavimai  tai yra ta darbų dalis  be kurios tiesiog neįmanoma  įsivaizduoti kaip galėtų  būti  atliekami statybos darbai tam tikroje  teritorijoje, tai  yra  būtina procedūra, kurią  turi atlikti  specialistai, kurie  žino kaip tai daryti.

 

Leave a Reply